Lees pagina voor

Woonvoorzieningen

De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u hulp krijgen om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

Woning aanpassen

Het kan gaan om oplossingen zoals het aanbrengen van drempelhulpen of het plaatsen van een traplift. Er kunnen ook grotere verbouwingen nodig zijn, zoals het plaatsen van een aanbouw, het verbouwen van een toiletruimte/badkamer of het aanpassen van een keuken.

Verhuizen

Als u gaat verhuizen vanwege fysieke belemmeringen in uw huidige woning, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een verhuis- en inrichtingsvergoeding. Dit is een vastgesteld bedrag, ongeacht uw inkomen. Deze wordt verstrekt indien verhuizen de meest geschikte, doelmatig en goedkoopste oplossing is. Bijvoorbeeld als uw huidige woning niet aangepast kan worden of het aanpassen naar uw woning enorme kosten met zich meebrengt.

Bewoners van Wlz-instellingen

Als u in een instelling woont en uw zorg ontvangt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis of gezinsvervangend huis, krijgt u geen financiële tegemoetkoming. De instelling moet hiervoor zorgen. Wel is het eventueel mogelijk om een tweede woning bezoekbaar te maken. Als u bijvoorbeeld in de vakanties en weekeinden naar huis gaat.

Aanpassingen en allergie

Soms kunt u ook hiervoor een vergoeding krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het vervangen van uw slaapkamertapijt als u allergisch bent. Gaat het om een allergisch kind dat nog kruipt, dan kunt u eventueel een vergoeding krijgen voor de vervanging van uw huiskamertapijt. Er wordt wel gekeken hoe oud het te vervangen materiaal is.

Wat moet u doen?

Van u wordt verwacht dat u eerst zelf bekijkt of u een eigen oplossing heeft voor het probleem met uw woning. Kijkt u bijvoorbeeld eens op onze pagina over Bewust Wonen. Is dat niet passend voor u? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam.

Wat is de procedure?

Zodra na een gesprek met een consulent duidelijk is dat een woningaanpassing noodzakelijk en mogelijk is, wordt de aanvraag verder afgewerkt. Een bouwkundig medewerker van de gemeente wordt ook  betrokken bij de aanvraag. Deze medewerker vraagt offertes op bij aannemers met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het bedrag van de gekozen offerte geldt als basis voor het bepalen van de hoogte van uw financiële tegemoetkoming. Hierna wordt de opdracht gegeven aan de gekozen aannemer of een Persoonsgebonden budget (Pgb) verstrekt.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Deze termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

Wat kost het?

Voor Wmo voorzieningen wordt een eigen bijdrage (Deze link gaat naar een externe website) gevraagd.