Lees pagina voor

Woonvoorzieningen

De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms kunt u hulp krijgen om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

Woning aanpassen

Het kan gaan om oplossingen zoals drempelhulpen of een traplift. Er kunnen ook grotere verbouwingen nodig zijn. Zoals het plaatsen van een aanbouw, het verbouwen van een badkamer of het aanpassen van een keuken.

Verhuizen

Gaat uw gezondheid achteruit en kunt u niet meer in uw huis blijven wonen? Is het verhuizen een oplossing voor u? Beter dan het aanpassen van uw woning waar u nu woont? Misschien kunt u dan een verhuiskostenvergoeding krijgen. De gemeente beoordeelt dit.

Bewoners van Wlz-instellingen

Woont u in een instelling? Bijvoorbeeld in een een verzorgingstehuis of gezinsvervangend huis? En uw zorg ontvangt u vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan krijgt u geen vergoeding voor aanpassingen van de gemeente. De instelling moet hiervoor zorgen. Het is misschien wel mogelijk om een tweede woning aan te passen. Als u bijvoorbeeld in de vakanties en weekeinden naar huis gaat.

Aanpassingen en allergie

Soms kunt u ook een vergoeding krijgen voor aanpassingen voor allergie. Bijvoorbeeld voor het vervangen van uw slaapkamertapijt als u allergisch bent. Gaat het om een allergisch kind dat nog kruipt? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor een nieuw huiskamertapijt.

Wat moet u doen?

U onderzoekt zelf of u het probleem met uw woning kunt oplossen. Op onze pagina langer zelfstandig wonen vindt u meer informatie. Is dat niet geschikt voor u? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam.

Woonvoorziening aanvragen

Heeft u een gesprek met een medewerker gehad? En het is duidelijk is dat een woningaanpassing nodig en mogelijk is? Dan werken wij de aanvraag verder af. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Het kan langer duren als er advies nodig is van externe instanties. Een bouwkundig medewerker van de gemeente vraagt offertes op bij aannemers met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het bedrag van de gekozen offerte is de basis voor de hoogte van uw financiële vergoeding. Hierna gegeven wij de opdracht aan de gekozen aannemer of u krijgt een Persoonsgebonden budget (Pgb).

Wat kost het?

Voor Wmo voorzieningen moet u een eigen bijdrage betalen. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website).