Feedback?

PGB

Aanbieders PGB zorg

De gemeente Wijchen heeft een zo volledig mogelijk aanbod van welzijn en zorg gecontracteerd. Maar soms kan het zo zijn dat het beschikbare echt niet passend is. Dan kan gebruik gemaakt worden van een persoonsgebonden budget.

Hoe kunt u PGB zorg leveren?

PGB-aanbieders worden van tevoren getoetst op kwaliteit. Hiervoor maakt de gemeente Wijchen gebruik van het toelatingskader leveranciers PGB. De door de gemeente vastgestelde PGB-tarieven vindt u in dit document.

Om toegelaten te worden als PGB aanbieder stuurt u een toelatingsverzoek samen met de benodigde stukken naar PGB@drutenwijchen.nl.

De kwaliteitstoets is beperkt tot een bureauonderzoek. Controle op de geleverde kwaliteit/rechtmatigheid van zorg blijft noodzakelijk. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de budgethouder.

Als de aanvraag niet compleet is, wordt conform artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht een redelijke termijn geboden om de aanvraag aan te vullen. Wordt de aanvraag niet binnen deze termijn aangevuld, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Als aan alle vereisten die staan in dit toelatingskader is voldaan, wordt u toegelaten als leverancier van PGB-gefinancierde zorg. Als u niet voldoet aan de kwaliteitseisen, dan wordt toelating geweigerd en zal het Sociaal Wijkteam geen PGB toewijzen aan de klant.

Welke aanbieders zijn al toegelaten?

Het overzicht met een overzicht van de Leveranciers die op basis daarvan zijn toegelaten vinden de professionals die dat mogen controleren hier.