Lees pagina voor

Vertrouwenspersoon

Heeft u een klacht over hoe u behandeld bent door het sociaal wijkteam? Of over de hulp van een zorgverlener? Dan kunt u hulp krijgen van een vertrouwenspersoon. Meer informatie vindt u op onze pagina vertrouwenspersoon.

Klacht over zorgaanbieder?

Heeft u een klacht over een zorgaanbieder? Dan kunt u uw klacht melden bij de aanbieder waar u een klacht over heeft. Klachten over jeugdzorg kunt u melden bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) (Deze link gaat naar een externe website).