Kunt u niet vinden wat u zoekt? Misschien helpen onderstaande veelgestelde vragen u. Staat u vraag er niet bij? Dan kunt u online uw vraag stellen.

Vragen over contracten en toetreden

Met welke aanbieders heeft de gemeente Wijchen een contract?

Op de pagina gecontracteerde aanbieders vindt u het overzicht van alle gecontracteerde Wmo- en Jeugdzorgaanbieders en PGB aanbieders.

Ik ben zorgaanbieder en heb geen contract met de gemeente Wijchen. Ik zou dat wel graag willen. Is dit mogelijk?

Ja dit is mogelijk. Vanaf 1 januari 2020 zijn aanbieders van welzijn en zorg in Wijchen direct door de gemeente Wijchen gecontracteerd. U kunt als zorgaanbieder een keer per jaar een verzoek tot toelating doen. Dat kan alleen van 1 januari tot en met 31 januari.

Hoe u een verzoek tot toelating doet en de voorwaarden en regels die daarbij gelden vindt u op de pagina contractering ZIN aanbieders.

Ik ben zorgaanbieder, heb geen contract met de gemeente Wijchen en wil graag onderaannemer worden. Wat moet ik doen?

In het toelatingskader leveranciers Pgb-zorg Wijchen 2021 staan de eisen waaraan u moet voldoen.

Heeft u geen of niet voldoende eigen referenties? Dan kan een hoofdaannemer een schriftelijke verklaring opstellen. In de verklaring geeft de hoofdaannemer aan in te staan voor de uitvoering van de opdracht door de leverancier als onderaannemer. In geval van onderaannemerschap staat een hoofdaannemer garant voor de kwaliteitsonderdelen waarop de onderaannemer (nog) te kort schiet.

Ik ben zorgaanbieder en heb een contract met de gemeente Wijchen. Ik wil graag werken met een onderaannemer. Wat moet ik doen?

Onder voorwaarden is het mogelijk als hoofdaannemer te werken met een onderaannemer. U bent als hoofdaannemer aanspreekpunt voor de gemeente en verantwoordelijk voor de dienstverlening van uw onderaannemer.

Hoe u een verzoek tot toelating doet en de voorwaarden en regels die daarbij gelden vindt u op de pagina contractering Zin aanbieders.

Ik ben zorgaanbieder en heb geen contract met de gemeente Wijchen. Ik heb van een wettelijke verwijzer een cliënt uit de gemeente Wijchen doorgestuurd gekregen. Wat moet ik doen?

U doet een verzoek om een incidenteel contract. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met het team contractmanagement via contractenwmojeugd@wijchen.nl.

Hoe moet ik een verzoek tot toelating als PGB aanbieder doen?

De gemeente is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg aan burgers. Voor de leverancier van PGB-gefinancierde zorg gelden dezelfde voorwaarden en regels als voor leveranciers van zorg in natura (ZIN).

Uw verzoek, de stukken en de gevraagde verklaringen die nodig zijn stuurt u in één verzending naar contractenwmojeugd@wijchen.nl. Hoe u een verzoek tot toelating doet en de voorwaarden en regels die daarbij gelden vindt u op de pagina contractering PGB aanbieders.

Hoe lang duurt het voordat de gemeente beslist op mijn verzoek tot toelating?

U kunt als zorgaanbieder een keer per jaar een verzoek tot toelating doen. Dat kan alleen van 1 januari tot en met 31 januari.

Wij controleren eerst of de aanvraag compleet is en toetsen daarna of u voldoet aan alle toelatingseisen. Het proces duurt vier weken.

Vragen over berichtenverkeer en administratie

Waar kan ik meer informatie vinden over de werkwijze over het Berichtenverkeer binnen de gemeente Wijchen?

De gemeente Wijchen gebruikt het regionaal administratieprotocol berichtenverkeer. Dit is ontwikkeld door het Regionaal Ondersteuningsbureau Nijmegen. In dit regionaal administratieprotocol berichtenverkeer zijn kaders vastgesteld en afspraken gemaakt over berichtenverkeer in de regio. Deze afspraken en kaders zijn gemaakt tussen de regiogemeenten en zorgaanbieders die zorg leveren in het kader van de Jeugdwet en Wet Maatschappelijk Ondersteuning 2015. Het administratieprotocol is hier te downloaden.  

Mijn declaratie(s) zijn afgekeurd en ik heb hier vragen over. Met wie kan ik contact opnemen?

U ontvangt bij afkeur van declaraties altijd een Jw of Wmo 304 retourbericht. Hier staan retourcodes in die de reden aangeven waarom een declaratie is afgekeurd. Als u hier toch nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de backoffice via wmojeugdwijchen@wijchen.nl.

Met wie kan ik contact opnemen met vragen over (het uitblijven van) 301 berichten? 

U kunt hierover contact opnemen met de backoffice via wmojeugdwijchen@wijchen.nl.

Waar kan ik mijn rekeningen naar toe sturen?

U kunt uw rekeningen sturen naar de backoffice via wmojeugdwijchen@wijchen.nl.

Vragen over het melden van een (gewelds)incident of calamiteit

Ik wil een melding doen van een (gewelds)incident of calamiteit. Waar moet ik zijn?

U bent als zorgaanbieder verplicht om een (gewelds)incident of calamiteit te melden.

Wmo

U moet u wenden tot de GGD Gelderland-Zuid. De 16 gemeenten in het werkgebied van GGD Gelderland-Zuid en de gemeente Mook en Middelaar hebben de GGD aangesteld als toezichthouder voor de Wmo.

  • Als een (gewelds)incident of calamiteit een directe inzet van spoeddiensten vragen (politie, brandweer, ambulance): bel direct 112.
  • Bij de GGD Gelderland-Zuid kunt u online een melding doen.
  • Is er sprake van maatschappelijke onrust door het incident of de calamiteit?  Bel dan naar de gemeente Wijchen via 088-4327000. Vraag naar de ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid.

Jeugd

Voor het doen van een melding over Jeugdzorg kunt u zich wenden tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

  • Als een (gewelds)incident of calamiteit een directe inzet van spoeddiensten vragen (politie, brandweer, ambulance): bel direct 112
  • De meld- en aanvraagformulieren vindt u op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
  • Is er sprake van maatschappelijke onrust door het incident of de calamiteit?  Bel dan naar de gemeente Wijchen via 088-4327000. Vraag naar de ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid.

Algemene vragen

Ik wil een wijziging doorgeven over mijn bedrijfsgegevens (AGB, naamvoering, rechtsvorm etc). Wat moet ik doen?

Neem hierover zo snel mogelijk contact op met de gemeente Wijchen via contractenwmojeugd@wijchen.nl. Minimaal één maand voordat een wijziging AGB code ingaat moet u contact met de gemeente Wijchen. Als aanbieder bent u dit verplicht. Wij maken dan samen afspraken over de manier waarop wij de wijziging AGB code administratief gaan verwerken. In veel gevallen heeft de wijziging (vergaande) administratieve gevolgen voor u als aanbieder, maar ook voor onze backoffice.

Ik ben een zorgaanbieder. Ik heb geen contract met de gemeente Wijchen. Ik hoor dat cliënten geen zorg op basis van pgb’s bij mij kunnen inkopen. Waarom is dit zo? Wat moet ik doen?

Als pgb-gefinancierde zorgaanbieder moet u net als wél gecontracteerde zorgaanbieders voldoen aan kwaliteitscriteria (zoals opgenomen in het toelatingskader leveranciers PGB gemeente Wijchen).  

Ben u eerder beoordeeld via een aanbesteding of een pgb-kwaliteitstoets en voldeed u niet aan de regels en voorwaarden? In dat geval kunnen cliënten geen zorg bij u inkopen op basis van pgb.

Is de kwaliteit van uw organisatie op dit moment verbeterd? Voldoet u nu wél aan de kwaliteitscriteria? Dien dan een nieuw verzoek in. Bij een positief oordeel mogen cliënten weer zorg bij u inkopen.

Uw verzoek, de stukken en de gevraagde verklaringen die nodig zijn stuurt u in één verzending naar contractenwmojeugd@wijchen.nl. Hoe u een verzoek tot toelating doet en de voorwaarden en regels die daarbij gelden vindt u op de pagina contractering PGB aanbieders.