Feedback?
HOME  |  Uw wijkteam  |  Compliment of klacht

Compliment of klacht

Graag horen wij wat uw ervaringen met het sociaal wijkteam zijn. Vindt u dat u goed geholpen bent? Of bent u juist niet tevreden? Hoe dan ook, met uw inbreng kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Tevreden?

Als u vindt dat u goed geholpen bent door het sociaal wijkteam, dan horen wij dat graag! Van de goede voorbeelden leren we juist wat u belangrijk vindt. Zo weten we wanneer we de juiste weg zijn ingeslagen.Kijk op de pagina met contactgegevens voor mogelijkheden om uw reactie te geven.

Ontevreden?

Voelt u zich niet goed behandeld of benadeeld door de wijkteam medewerker die u geholpen heeft? Dan kunt u een klacht indienen via e-mail, telefonisch, of op een inlooppunt. Kijk hiervoor op onze pagina met contactgegevens. Uw klacht wordt vervolgens opgepakt door de teamleider van het team waar u door geholpen bent of door de co√∂rdinator van het sociaal wijkteam. Zij gaan samen met u kijken of uw klacht oplosbaar is. Is dit niet het geval dan wordt uw klacht opgepakt door de moederorganisatie van de betreffende medewerker. Elke organisatie heeft een klachtenregeling en een klachtenco√∂rdinator. Samen met u bekijken wij of uw klacht op te lossen is.

Voor onafhankelijke ondersteuning bij een klacht kunt u gebruik maken van een vertrouwenspersoon.

Heeft u van de gemeente een beschikking ontvangen en bent u het niet eens met de toegekende hulp of ondersteuning? Dan kunt u formeel bezwaar maken tegen de beschikking. Meer informatie over bezwaar vindt u op de pagina bezwaar maken op de website van de gemeente Wijchen.

Klacht over zorgaanbieder?

Heeft u een klacht over een zorgaanbieder? Dan kunt u uw klacht melden bij de aanbieder waar u een klacht over heeft. Klachten over jeugdzorg kunt u melden bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).