Feedback?
HOME  |  Nieuws  |  Informatie over opvoeden en opgroeien

Informatie over opvoeden en opgroeien

Alle ouders en opvoeders hebben wel eens vragen over hun kind. Bijvoorbeeld over de gezondheid van hun baby. Of over het gedrag van hun peuter. Of het stellen van grenzen voor pubers. Voor antwoord op deze vragen kunnen zij terecht bij de Jeugdgezondheidszorg van de GGD.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

De website van de GGD biedt uitgebreide informatie voor ouders en opvoeders. Maar ook voor jongeren zelf. Heeft u nog meer vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD of met het Sociaal Wijkteam Wijchen.