Lees pagina voor

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een budget waarmee u zelf zorg kunt betalen. Hier kunt u gebruik van maken als de aangeboden zorg voor u niet passend is. Hieronder leest u of een PGB voor u de juiste keuze is en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Wat moet u doen?

Om goede zorg te garanderen heeft de gemeente met vele zorgaanbieders contracten afgesloten. In de meeste gevallen kunnen zij u de nodige zorg aanbieden. Het kan echter voorkomen dat deze zorg voor uw situatie toch niet passend is. Dan kunt u met behulp van een persoonsgebonden budget zelf uw zorg regelen.

Wanneer u gebruik wilt maken van een PGB voor de inkoop van zorg schrijft u een plan. Daarin motiveert u waarom de zorg die u wilt inkopen geschikter is dan de reeds aangeboden zorg. Ook moet u aantonen zelf in staat te zijn uw budget te kunnen beheren en de zorg te kunnen regelen.

Het is mogelijk om onder bepaalde voorwaarden uw PGB te gebruiken voor ondersteuning door mensen in uw sociale netwerk. Het moet dan wel gaan om zéér intensieve hulp. Hulp die niet in redelijkheid van uw omgeving verwacht mag worden. Bovendien dient u aan te geven hoe de kwaliteit van zorg gegarandeerd wordt. Dit hoeft niet in de vorm van een diploma van de persoon die u zorg levert, maar u dient wel te kunnen motiveren waarom de te leveren zorg van goede kwaliteit is.

Meer informatie

Met een persoonsgebonden budget betaalt u zelf uw zorgverlener. Het geld wordt echter niet rechtstreeks overgemaakt op uw bankrekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw PGB en betaalt facturen rechtstreeks aan de zorgverlener(s). Via 'MijnPGB' kunt u de SVB de opdracht geven om uw zorgverlener te betalen. Ook kunt u via dit systeem zien hoeveel budget u nog heeft.