Overleg Passende Hulp

De experttafel, het DIM-overleg, is vanaf 1 januari 2021 overgegaan naar het Overleg Passende Hulp (OPH) van het Rijk van Nijmegen. 

Wat is het OPH-overleg?

Het overleg Passende Hulp (OPH) is een overleg met experts vanuit verschillende jeugdzorgaanbieders. De bedoeling van een expertteam is dat op korte termijn passende hulp organiseren voor elk kind. Ondanks de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders.

Het OPH richt zich op alle complexe vragen waarin verwijzers zoeken naar geschikte hulp. U mag alle vragen aanmelden. U moet altijd een melding doen van plaatsing in pleegzorg, gezinshuis of residentieel verblijf.

Meer informatie

Voor meer informatie gaat u naar de website van het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB).  

U kunt hier ook een handreiking en het aanmeldformulier vinden.