Lees pagina voor

Ondersteuning voor mantelzorgers

Het zorgen voor een iemand uit uw naaste omgeving die zorg nodig heeft, noemen we mantelzorg. Wijchen zonder mantelzorgers is niet denkbaar. In onze gemeente bieden vele mantelzorgers hulp aan familieleden, naasten en vrienden.

Zorgt u voor een partner, ouder, vriend(in), kind, of kennis? En heeft u vragen over mogelijkheden voor ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam.

Hoe combineert u mantelzorg?

Het combineren van een baan met taken als mantelzorger kan een lastige opgave zijn.

Er zijn een aantal verlofregelingen (calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof, langdurig zorgverlof of levensloopregeling) voor de mantelzorger die ook een betaalde baan heeft. Er zijn speciale verlofregelingen, maar dat hangt af van de CAO die voor uw werk geldt. Voor informatie over mantelzorg en werk kunt u bellen naar de mantelzorglijn van Mezzo 0900 202 04 96 of bezoek de website werk en mantelzorg (Deze link gaat naar een externe website).
Voor mantelzorgers met een uitkering is het soms mogelijk om tijdelijke vrijstelling van sollicitatieplicht te krijgen. Als u een bijstandsuitkering heeft kunt u informatie vragen bij uw klantmanager van afdeling Sociale Zaken. Heeft u een andere uitkering (bijv. WW) dan vindt u meer informatie op de website van het UWV (Deze link gaat naar een externe website).

Mantelzorgwaardering aanvragen

De gemeente Wijchen waardeert haar mantelzorgers. Maar mensen die mantelzorg ontvangen, waarderen dat nog meer. Wilt u uw mantelzorger bedanken? Dan kunt u een bedrag van € 150,- aanvragen. Dit doet u op onze pagina mantelzorgwaardering.

Hoe neemt u meer tijd voor mijzelf?

Wanneer u intensief voor een ander zorgt, dan is het prettig wanneer u tijdelijk de zorg kunt overdragen. Zodat u even tijd voor u zelf heeft. Wanneer u dit regelmatig doet, houdt u de zorg langer vol. Het tijdelijk overdragen van de zorg heet respijtzorg.

Hoe zorgt u dat we zo prettig mogelijk kunnen wonen?

Woont u samen met degene waar u als mantelzorger voor zorgt? Dan heeft u misschien vragen over hoe u uw situatie kunt verbeteren waardoor het zorgen makkelijker wordt en het wonen prettiger.

Woonadvies

Voor adviezen over mogelijkheden in en rond uw woning kunt u contact opnemen met MeerVoormekaar (Deze link gaat naar een externe website) voor een gratis woonadvies door een woonadviseur.

Woningaanpassingen

Wanneer er aanpassingen aan uw woning noodzakelijk zijn, waar u hulp bij nodig heeft, kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam. Kijk voor meer informatie op de pagina woningaanpassingen.

Wanneer u zelf aan de slag gaat met grote woningaanpassingen kunt u kijken op de digitale brochure “Nu kunnen we hier blijven wonen’ (PDF, 4.9 MB). Neemt u ook contact op met de afdeling bouwen en leefomgeving van de gemeente Wijchen voor informatie over regels en vergunningen.

Mantelzorgurgentieverklaring

Is het noodzakelijk dat u en degene waaraan u mantelzorg verleent dichter bij elkaar gaan wonen? Dan is het mogelijk om bij de gemeente een mantelzorgurgentieverklaring aan te vragen, voor een sociale huurwoning via Entree. Dit kan gelden voor een woningzoekende die in de gemeente mantelzorg verleent of ontvangt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam.

Mantelzorgwoningen

We spreken van een mantelzorgwoning als een zorgvrager bij de mantelzorger gaat wonen of andersom. Hiervoor wordt dan een aan- of bijgebouw bij de woning geschikt wordt gemaakt, een tijdelijke mantelzorgunit aan de woning wordt gekoppeld, dan wel een aparte woning of woonunit op het erf gerealiseerd. In een aantal gevallen kan dit zonder vergunning worden gerealiseerd. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op onze pagina over mantelzorgwoningen.

Zorgt u voor een naaste met dementie?

Wist u dat maar liefst één op de vijf mensen te maken krijgt met een vorm van dementie? Als iemand in uw directe omgeving dementie krijgt, betekent dit nogal wat. Voor de persoon zelf en voor u. Kijk voor meer informatie op onze pagina over wonen met dementie.