Lees pagina voor

Mantelzorgwoning

U mag tijdelijk een extra woning maken bij uw bestaande woning als u voor iemand wilt zorgen die dat niet meer zelf kan. U mag bijvoorbeeld uw garage verbouwen tot woning voor uw ouders die uw zorg nodig hebben. Dit noemen we een mantelzorgwoning. Onder bepaalde voorwaarden kan dit zonder vergunning.

Voorwaarden

Bij een mantelzorgwoning kunt u denken aan een garage die omgebouwd is tot een woning, een kant-en-klare mantelzorgwoning (een unit) in de tuin of een aanbouw aan de woning van een woonhuis die omgebouwd is tot woning.

U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen voor een mantelzorgwoning als u voldoet aan deze regels:

Wat moet u doen?

Als u voldoet aan de hiervoor genoemde regels, dan hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met de gemeente. 

Als u niet voldoet aan de genoemde regels moet u eerst een omgevingsvergunning aanvragen. Op Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website) kunt u een vergunning aanvragen.

Let op! U moet wel altijd voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Hierin staan regels opgenomen op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid.

Wat kost het?

Als u geen omgevingsvergunning nodig hebt hoeft u ook niets te betalen.

De kosten van een omgevingsvergunning zijn onder andere afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten van de te (ver)bouwen woning in combinatie met de aan te vragen activiteiten. Deze kosten (leges) vind u terug in de legesverordening (Deze link gaat naar een externe website) (vul uw postcode en het zoekwoord leges in), die jaarlijks wordt bijgesteld.

Wat moet u doen als de mantelzorg stopt?

Als de persoon die in de mantelzorgwoning woont geen zorg meer nodig heeft, wordt de mantelzorgwoning vanzelf weer een bijbehorend bouwwerk, zoals een garage of aanbouw. Het mag niet meer worden gebruikt als woning. Een mantelzorgwoning is namelijk altijd tijdelijk.

Als u de voormalige mantelzorgwoning toch als woning blijft gebruiken, is er sprake van illegale bewoning. De gemeente treedt hier dan tegen op. Ook mag u de mantelzorgwoning na beëindiging niet bedrijfsmatig gebruiken. Denk hierbij aan het verhuren van de ruimte.

Vragen?

De medewerkers team vergunningverlening zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via telefoonnummer 088  432 70 00.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen.