Lees pagina voor

Mantelzorgwoning

Wilt u voor iemand zorgen die dat zelf niet meer kan? U mag dan tijdelijk een extra woning maken bij uw bestaande woning. U mag bijvoorbeeld uw garage verbouwen tot woning voor uw ouders die uw zorg nodig hebben. Dit noemen we een mantelzorgwoning. Onder bepaalde voorwaarden kan dit zonder vergunning.

Voorwaarden

We spreken van een mantelzorgwoning als een zorgvrager bij de mantelzorger gaat wonen of andersom. Dat kan door:

U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen voor een mantelzorgwoning als u voldoet aan deze regels:

Wat moet u doen?

Als u voldoet aan de hiervoor genoemde regels, dan hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met de gemeente. 

Als u niet voldoet aan de genoemde regels moet u eerst een omgevingsvergunning aanvragen. Neemt u hiervoor eerst contact op met team vergunningverlening om te bespreken of uw plan met een omgevingsvergunning kan worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan biedt daarvoor mogelijkheden. Op Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website) kunt u een vergunning aanvragen. 

Let op! U moet wel altijd voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Hierin staan regels opgenomen op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid.

Wat kost het?

Als u geen omgevingsvergunning nodig hebt hoeft u ook niets te betalen.

De kosten van een omgevingsvergunning zijn hangen bijvoorbeeld af van de hoogte van de bouwkosten van de te (ver)bouwen woning. En de andere aan te vragen activiteiten. Deze kosten (leges) vind u terug in de legesverordening (Deze link gaat naar een externe website) (vul uw postcode en het zoekwoord leges in), die jaarlijks wordt bijgesteld.

Wat moet u doen als de mantelzorg stopt?

Heeft de persoon die in de mantelzorgwoning woont geen zorg meer nodig?  Dan is de mantelzorgwoning vanzelf weer een bijgebouw, zoals een garage of aanbouw. Een mantelzorgwoning is namelijk altijd tijdelijk. Er mag niemand meer wonen. U mag de ruimte ook niet verhuren. Niet om te wonen, maar ook niet voor een bedrijf. Doet u dat toch dan treedt de gemeente hier tegen op. 

Vragen?

De medewerkers team vergunningverlening zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via telefoonnummer 088  432 70 00.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen.