Mantelzorgwaardering

Onze waardering voor mantelzorgers is groot. Mantelzorgers zijn belangrijk voor mensen die mantelzorg ontvangen. Wilt u uw mantelzorger(s) bedanken? Vraag dan een mantelzorgwaardering aan. In 2021 is de mantelzorgwaardering een eenmalig bedrag van € 150,-. Dit bedrag kunt u gebruiken om uw mantelzorger(s) te bedanken. U kunt maximaal één mantelzorgwaardering per jaar aanvragen, ook als u meer mantelzorgers heeft.

Extra informatie:

U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen als:

  • Uw mantelzorger in 2021 minimaal drie maanden achter elkaar voor u zorgt
  • Uw mantelzorger voor minimaal gemiddeld acht uur per week voor u zorgt
  • De mantelzorg om meer gaat dan wat familieleden of huisgenoten normaal gesproken voor elkaar doen.
  • U zelfstanding en in de gemeente Wijchen woont (u of uw voogd huurt een woning of bent de eigenaar van een woning).

Wat moet ik doen?

Online aanvragen:

U kunt de mantelzorgwaardering online aanvragen, door het formulier in de link in te vullen. 

Online aanvraag mantelzorgwaardering

Schriftelijk aanvragen

Ook kunt u hier het formulier downloaden, uitprinten en met de pen invullen. In dat geval kunt u uw aanvraag doen door:

  •  Het ingevulde formulier in te leveren bij het Huis van de gemeente (Kasteellaan 27 in Wijchen)
  • Het ingevulde formulier op te sturen naar het Huis van de gemeente, t.a.v. afdeling inkomensondersteuning. Antwoordnummer 100, 6602 DB Wijchen. Een postzegel is niet nodig.