Lees pagina voor

Hulpmiddel (rolstoel, scootmobiel)

Wat moet u doen?

Tijdelijk een hulpmiddel nodig?

Heeft u een hulpmiddel zoals rolstoel, scootmobiel of bijvoorbeeld een douche-toiletstoel niet langer dan een half jaar nodig? Dan kunt u dit zelf eenvoudig regelen. Meer informatie vindt u op onze pagina hulpmiddel tijdelijk lenen.

Langdurig een hulpmiddel nodig?

Heeft u langere tijd of permanent een hulpmiddel nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam. Zij gaan met u in gesprek om een passende oplossing te vinden.

Zorg in natura of PGB?

Komt u in aanmerking voor een hulpmiddel? Dan kunt u kiezen tussen Zorg in natura of een Persoonsgebonden budget (PGB). De medewerker van het Sociaal Wijkteam adviseert u bij uw keuze.

Bij Zorg in natura leent u het hulpmiddel van een vaste leverancier. In de gemeente Wijchen is dit Welzorg (Deze link gaat naar een externe website). De gemeente betaalt een maandelijks bedrag aan de leverancier voor het gebruik, aanpassingen, onderhoud en de verzekering.

Kiest u voor een PGB, dan krijgt u een budget waarmee u zelf een hulpmiddel koopt. De betalingen verlopen dan via de Sociale Verzekeringsbank.

Meer informatie

Kwaliteit bij PGB

U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voorziening die met het PGB koopt. Er bestaan twee keurmerken die de kwaliteit van voorzieningen waarborgen. Dit zijn het GQ-keurmerk en het CE-keurmerk.

Kleine mankementjes

Heeft u kleine mankementjes aan uw scootmobiel of rolstoel zoals een loszittende spiegel, stoel of nummerplaat? Dan kunt u terecht bij de servicemonteur van Medipoint of Welzorg, afhankelijk van de aanbieder waarvan u uw hulpmiddel hebt.

Een afspraak maken is niet nodig. Deze monteur is iedere eerste woensdag van de maand van 9.30 uur tot 12.00 uur aanwezig in de Meander, Passedwarsstraat 69 in Wijchen. Voor grotere reparaties kan een vervolgafspraak aan huis ingepland worden.

Wat kost het?

Aan een rolstoel of hulpmiddel voor een kind zijn geen kosten verbonden. Voor andere hulpmiddelen zoals een scootmobiel, tandem, driewielfiets en dergelijken geldt een eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website).

Hoe wordt de hoogte van een PGB bepaald?

Gaat het om een standaard hulpmiddel? Dan wordt de hoogte van het PGB bepaald door wat het hulpmiddel de gemeente zou kosten als het 'zorg in natura' zou zijn.

Wordt het hulpmiddel op maat gemaakt? Ofwel: kan het niet standaard door de leverancier geleverd worden? Dan wordt de hoogte bepaald aan de hand van de offerte die u indient.

Welke kosten worden vergoed?

De gemeente vergoedt de aanschafkosten van het hulpmiddel, de kosten voor onderhoud, reparatie en noodzakelijke aanpassingen, en de premie voor de WA-casco verzekering. Voor elektrische of motorische hulpmiddelen bent u verplicht om een WA-Casco verzekering af te sluiten. De premie voor een diefstalverzekering wordt niet vergoed.

Hoelang moet u doen met een PGB-voorziening?

Een hulpmiddel gaat meerdere jaren mee. We hebben per hulpmiddel een levensduur vastgesteld en de hoogte van het PGB hierop afgestemd. Koopt u binnen de gestelde levensduur een andere voorziening, dan houden wij rekening met de restwaarde van de eerdere voorziening.

Voorbeeld: Koopt u bijvoorbeeld een nieuwe scootmobiel dan gaan wij er vanuit dat dit hulpmiddel zeven jaar meegaat. Is de scootmobiel na twee jaar niet meer geschikt, dan heeft het middel nog een restwaarde (namelijk 5/7 van de aanschafwaarde). Wilt u na twee jaar een ander hulpmiddel, dan houden wij met deze restwaarde rekening.