Feedback?
Home  |  Hulp & Ondersteuning  |  Hulpmiddel (rolstoel, scootmobiel)

Hulpmiddel (rolstoel, scootmobiel)

 • Samenvatting

  Als u in aanmeking komt voor en hulpmiddel (zoals een rolstoel, scootermobiel of kindervoorziening), dan kunt u kiezen een hulpmiddel in natura of Persoonsgebonden Budget (Pgb).
   

 • Extra informatie

  Vorm van de zorg
  Komt u in aanmerking voor een hulpmiddel? Dan kunt u kiezen tussen Zorg in natura of een Persoonsgebonden budget (Pgb). De medewerker van het Sociaal Wijkteam adviseert u bij uw keuze.

  Zorg in natura
  Bij Zorg in natura leent u het hulpmiddel van een vaste leverancier. In de gemeente Wijchen is dit Medipoint De gemeente betaalt een maandelijks bedrag aan de leverancier voor het gebruik, aanpassingen, onderhoud en de verzekering.

  Persoonsgebonden budget (Pgb)
  Kiest u voor een Pgb, dan krijgt u een budget waarmee u zelf een hulpmiddel koopt. De betalingen verlopen dan via de Sociale Verzekeringsbank.

  Bij standaardvoorzieningen wordt de hoogte van het Pgb bepaald door wat de voorziening de gemeente bij verstrekking in natura zou kosten. Het bedrag voor voorzieningen op maat (die niet standaard door de leverancier geleverd kunnen worden) wordt bepaald aan de hand van een offerte die u indient. 

  De gemeente vergoedt de aanschafkosten van het hulpmiddel, de kosten voor onderhoud, reparatie en noodzakelijke aanpassingen, en de premie voor de WA-casco verzekering. Voor elektrische of motorische hulpmiddelen bent u verplicht om een WA-Casco verzekering af te sluiten.

  De premie voor een diefstalverzekering wordt niet vergoed.

  Hoelang moet u doen met een PGB-voorziening?

  Een voorziening gaat meerdere jaren mee. We hebben per voorziening een levensduur vastgesteld en de hoogte van het PGB hierop afgestemd. Koopt u binnen de gestelde levensduur een andere voorziening, dan houden wij rekening met de restwaarde van de eerdere voorziening.

  Voorbeeld: Koopt u bijvoorbeeld een nieuwe scootmobiel dan gaan wij er vanuit dat dit hulpmiddel zeven jaar meegaat. Is de scootmobiel na twee jaar niet meer geschikt, dan heeft het middel nog een restwaarde (namelijk 5/7 van de aanschafwaarde). Wilt u na twee jaar een ander hulpmiddel, dan houden wij met deze restwaarde rekening.

  Kwaliteit bij PGB

  U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voorziening die met het PGB koopt. Er bestaan twee keurmerken die de kwaliteit van voorzieningen waarborgen. Dit zijn het GQ-keurmerk en het CE-keurmerk.

  Restwaarde in geval van overlijden en verhuizing

  In geval van verhuizing of overlijden wordt de restwaarde van een hulpmiddel niet teruggevorderd van u of uw erfgenamen.

 • Wat moet ik doen?

  Heeft  u een hulpmiddel zoals rolstoel, scootmobiel of bijvoorbeeld een douche-toiletstoel niet langer dan een half jaar nodig? Dan kunt u dit zelf regelen. Kijk voor meer informatie onder Rolstoel uitleen.

  Heeft u langdurig een hulpmiddel nodig dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam. Zij gaan met u het gesprek aan en zoeken samen met u naar een passende oplossing.

 • Wat kost het?

  Aan een rolstoel en kindervoorzieningen zijn geen kosten verbonden. Voor andere hulpmiddelen zoals een scootmobiel, tandem, diewielfiets en dergelijke geldt een eigen bijdrage. Zie voor meer informatie Eigen bijdrage.

 • Tips

  Heeft u kleine mankementjes aan uw scootmobiel of rolstoel zoals een loszittende spiegel, stoel of nummerplaat? Dan kunt u iedere eerste woensdag van de maand terecht bij de servicemonteur van Medipoint.

  Een afspraak maken is niet nodig. Deze monteur is iedere eerste woensdag van de maand van 9.30 uur tot 12.00 uur aanwezig in de Meander, Passedwarsstraat 69 in Wijchen. Voor grotere reparaties kan een vervolgafspraak aan huis ingepland worden.

 • Contact

  Voor informatie of advies neemt u contact op met het Sociaal Wijkteam. Zij zoeken samen met u naar een passende oplossing. Onder het kopje 'Uw wijkteam' vindt u de contactgegevens en inlooppunten.

 • Zie ook