Feedback?
Home  |  Hulp & Ondersteuning  |  Eigen bijdrage betalen

Eigen bijdrage betalen

 • Samenvatting

  Mensen die ondersteuning of zorg ontvangen op grond van de Wmo, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of een scootermobiel, betalen hiervoor meestal een eigen bijdrage.
   

 • Extra informatie

  In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt over eigen bijdrage gesproken. Dit betekent dat u zelf een deel van de kosten voor hulp bij het huishouden, het gebruik van hulpmiddelen of voorzieningen betaalt. Het maakt daarbij niet uit of u de voorziening zelf (in natura) of als een persoonsgebonden budget ontvangt.

  Voor welke voorzieningen geldt de eigen bijdrage?

  • Scootermobiel
  • Fietsen (o.a. driewielfiets, tandems)
  • Po en/of douchestoel
  • Tillift
  • Autoaanpassing
  • Hulp bij het huishouden

  Voor welke voorzieningen geldt geen eigen bijdrage?

  • Vervoersvergoeding in de vorm van de Stadsregiotaxi CVV.
  • Een woningaanpassing in gemeenschappelijke ruimten.
  • Verhuiskosten voor vrijmaken van een door de gemeente voor een groot bedrag aangepaste woning. Onder vrijmaken verstaan wij het verlaten van de woning door de achtergebleven bewoner waarvoor de aanpassingen niet noodzakelijk zijn.
  • Voor een rolstoel betaalt u ook geen eigen bijdrage.

 • Hoe lang duurt het?

  Als u een eigen bijdrage of eigen aandeel moet gaan betalen dan kan het enige maanden duren voordat u een rekening ontvangt van het CAK.

 • Wat kost het?

  Hoe hoog is de eigen bijdrage?

  De eigen bijdrage is afhankelijk van:

  • uw inkomen;
  • of uw huishouden uit één of meer personen bestaat;
  • uw leeftijd;

  Betaalt u nu al een eigen bijdrage, dan kan het zijn dat u al het maximale bedrag betaalt. Als u een nieuwe voorziening ontvangt, gaat u in dat geval niet meer betalen.

  Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage en het eigen aandeel. U ontvangt hierover een brief van het (CAK). Dit kan wel enige maanden duren.

  Op de site van het CAK kunt u een berekening maken en zien wat uw eigen bijdrage ongeveer gaat worden.

  Hoe lang ga ik een eigen bijdrage betalen?

  Voor de meeste voorzieningen wordt zolang u gebruik maakt van de voorziening, elke vier weken een eigen bijdrage gevraagd. De eigen bijdrage is nooit hoger dan de kostprijs van de voorziening.

  Bijzondere bijstand

  Heeft u een inkomen rond het sociaal minimum, dan kunt u bij de gemeente vragen of u voor een vergoeding van uw eigen bijdrage in aanmerking komt. Wij kijken daarbij niet alleen naar uw inkomen, maar ook naar uw vermogen.

 • Zie ook