Feedback?
Home  |  Hulp & Ondersteuning  |  Bewust wonen

Bewust wonen

 • Wat is het?

  Mensen willen tegenwoordig langer zelfstandig thuis blijven wonen. U kunt hier zelf al veel aan doen door tijdig verbeteringen in uw huis aan te brengen. Er komt misschien een moment dat u moeite krijgt met bijvoorbeeld traplopen of met het handmatig uitdraaien van het zonnescherm. Daar kunt u nu al op inspelen. Het fijne daarvan is dat u van verbeteringen in huis nu al kunt profiteren. Uw huis wordt er namelijk véél comfortabeler en veiliger op en u voorkomt dat u al vroeg extra zorg nodig heeft. Met de campagne 'Bewust wonen' wil de gemeente Wijchen haar inwoners hier bewust van maken.

  Brochure bewust wonen

  De gemeente heeft een magazine rondom Bewust Wonen. Het kan gaan over het verhogen van het comfort in huis en tuin, maar ook over veilig deelnemen aan het verkeer met scootmobielen of over het gezond leven als oudere.

  De digitale brochure 'nu kunnen we hier blijven wonen' biedt precies wat de ondertitel meldt:  verhalen van bewoners over hun grote woningaanpassingen in Gelderland. Aan het woord komen mensen die hebben geanticipeerd op de toekomst, zoals één van de geïnterviewde zegt: “Als we deze beslissing langer hadden uitgesteld, had het niet meer gehoeven.” Zij hebben hun woning uitgebreid met een gelijkvloerse slaap- en badkamer, anderen hebben de schuur annex garage verbouwd tot mantelzorgwoning, en weer een andere bewoner heeft een kant-en-klare mantelzorgwoning geplaatst.

  Als mensen te maken krijgen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking, is hun woning vaak niet meer geschikt om te blijven wonen. Een woningaanpassing kan het mogelijk maken om toch thuis te blijven wonen. Veel mensen in Gelderland hebben deze stap gemaakt. Om anderen te inspireren deelt een aantal van hen hun ervaringen en tips over wat er allemaal bij komt kijken op bouwkundig, juridisch en financieel gebied. En hoe hun beslissing het wonen en zorgen in positieve zin veranderde. Betreffende gemeenten vulden hun verhalen aan met ‘wat er kan’. 

  Wij brengen deze brochure graag onder uw aandacht. Heeft u een zorgvraag of wilt u zich aanmelden als thuishelper? Kijk op www.beterthuis.nl of bel (020) 718 99 19.

  Huistest.nl

  Via de website www.huistest.nl, kunt u zelf vanuit thuis een eenvoudige test doen.

  U kunt hiervoor ook een beroep doen op een woonadviseur, een deskundige op het gebied van bewust wonen. Bij MeerVoorMekaar kunt u zich aanmelden voor een huisbezoek van zo’n adviseur via telefoonnummer 024 641 84 59. De woonadviseur maakt vervolgens een afspraak met u en loopt met u uw huis door aan de hand van een checklist. U bepaalt uiteindelijk natuurlijk zelf welke maatregelen u nodig vindt en welke maatregelen u gaat nemen. De hulp van een woonadviseur kan zowel voor koop- als huurwoningen worden ingeroepen. Huurt u een woning bij Talis en De Kernen? Dan kunnen zij  u over de mogelijke uitvoering van werkzaamheden, naar aanleiding van een woonadvies, verder informeren.

 • Zie ook