Gemeente Wijchen en gemeente Nijmegen (namens de gemeenten in het Rijk van Nijmegen) hebben besloten hun contract met Compass, een aanbieder van zorg aan jongeren met ggz-problematiek, te ontbinden. Reden hiervoor is dat Compass zich niet houdt aan de afspraken in het contract, waardoor de kwaliteit van de zorg in gevaar is.

Eerder stelde de Inspectie van gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) Compass onder verscherpt toezicht vanwege zorgen over de kwaliteit van zorg. Dit verscherpt toezicht door de IGJ is onlangs uitgebreid vanwege geconstateerde tekortkomingen op dossiervoering en kwaliteit van zorg.

Compass is geen betrouwbare partij

Sinds 2018 heeft het Regionaal Meldpunt Zorg via verschillende kanalen 28 meldingen over mogelijke misstanden bij Compass ontvangen. De afgelopen jaren zijn verschillende afspraken gemaakt met het bestuur van Compass. Compass is deze afspraken niet of onvoldoende nagekomen. Compass heeft zich niet aan de contractuele afspraken met de gemeenten gehouden en kan niet aan de afspraken over verantwoording van zorg voldoen. Uit onderzoek is gebleken dat de zorg van onvoldoende kwaliteit is.

Zorg voor cliënten

De jeugdigen en hun ouders informeren we per brief over ons besluit. Hierin adviseren we ouders om contact op te nemen met de huisarts die hen eerder naar Compass heeft verwezen. In deze brief staat ook een telefoonnummer vermeld waar zij met vragen terecht kunnen. De gemeente ondersteunt de huisarts indien gewenst met het vinden van een geschikte vervolgbehandeling bij een andere gecontracteerde GGZ-partij. Voor spoedsituaties hebben we hierover al afspraken met een andere aanbieder gemaakt.
Op dit moment ontvangen ongeveer 14 cliënten uit de regio Rijk van Nijmegen zorg van Compass. De gemeente Wijchen heeft een eigen contract met Compass. Er zijn ongeveer 16 Wijchense cliënten. 

Maatschappelijk belang

Het ontbindingsbesluit dient verder ook een maatschappelijk belang. We nemen onze verantwoordelijkheid serieus door contracten te ontbinden als er misstanden zijn geconstateerd en niet binnen een afzienbare periode verbeterd.