Zorg in natura (ZIN)

De gemeente Wijchen heeft contracten met verschillende zorgaanbieders voor het leveren van Wmo- en jeugdhulp. Samen zorgen ze voor een passend zorgaanbod in de gemeente.

In de lijst met de gecontracteerde zorgaanbieders staan alle Zorg in Natura (ZIN) contracten.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

De gemeente Wijchen heeft een zo compleet mogelijk aanbod van welzijn en zorg gecontracteerd. Maar soms kan het zo zijn dat het aanbod echt niet bij de cliënt past. Dan kan de cliënt gebruik maken van een persoonsgebonden budget.

Wilt u een verzoek tot toelating als aanbieder van PGB-gefinancierde zorg doen? Informatie daarover en de voorwaarden en regels die daarbij gelden vindt u op de pagina contractering PGB aanbieders.

Het overzicht van de toegelaten PGB aanbieders.

Regionale contracten

De gemeente Wijchen neemt daarnaast deel aan regionale contracten. Dit betekent dat de regionale afspraken uitgevoerd door het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) ook gelden voor de gemeente Wijchen. Het gaat om de contracten Jeugdhulp met Verblijf, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Aanbieders met deze contracten voeren regionale contractgesprekken met het ROB.

Voor meer informatie gaat u naar de website van het ROB