Ontvangt u hulp of ondersteuning op grond van de Wmo, zoals hulp bij het huishouden, begeleiding, of een hulpmiddel? Dan betaalt u meestal een eigen bijdrage.
 

Wat moet ik betalen?

U betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand voor hulp of ondersteuning die u krijgt. Ook als u meerdere vormen van hulp krijgt (bijvoorbeeld hulp in de huishouding én een scootmobiel) betaalt u nog steeds maximaal € 19,00 per maand.

Heeft u in een periode minder hulp of ondersteuning? Bijvoorbeeld omdat u in een revalidatiecentrum verblijft? Neem dan contact op met het Sociaal Team.

Het landelijke Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage. U ontvangt hierover een brief van het (CAK). Dit kan wel enige maanden duren.

Bijzondere bijstand

Heeft u een inkomen rond het sociaal minimum, dan kunt u bij de gemeente vragen of u voor een vergoeding van uw eigen bijdrage in aanmerking komt. Wij kijken daarbij niet alleen naar uw inkomen, maar ook naar uw vermogen.

,