Vanaf 1 januari 2020 zijn aanbieders van Wmo en jeugdhulp in Wijchen direct door de gemeente Wijchen gecontracteerd. U kunt als zorgaanbieder een keer per jaar een verzoek tot toelating doen. Dat kan alleen van 1 januari tot en met 31 januari.

U kunt de documenten contractering Wmo en jeugdhulp op deze pagina downloaden. In deze documenten staat hoe u een verzoek tot toelating leverancier van Wmo en jeugdhulp doet. Ook de voorwaarden en regels kunt u daar vinden.

Wat moet ik doen?

Het verzoek, de stukken en de gevraagde verklaringen die nodig zijn stuurt u in één zending naar de contractmanager.

Stuur een email naar : contractenwmojeugd@wijchen.nl.

De stukken kunt u ook opsturen naar:

Gemeente Wijchen

t.a.v. het contractmanagement Wmo en jeugdhulp

Postbus 9000 6600 HA Wijchen.

Het gaat over de volgende documenten:

Reglement van Toelating zorg in natura 2020

 • Lees dit Reglement van Toelating goed door.
 • Vul bijlage 1 Verklaring van toetreding als leverancier tot de gemeente Wijchen in.
 • Vul bijlage 2 Checklist Toelating Leverancier in.
 • De documenten beschreven bij punt 6 tot en met 15 benoemd in de Checklist voegt u als bijlage toe.
 • Let op: het voorbeeld van het door leverancier te hanteren hulpverleningsplan dient geanonimiseerd ingevuld te zijn (punt 13 uit de Checklist).

Verwerkersovereenkomst

 • Lees deze overeenkomst goed door.
 • Teken deze overeenkomst.

Model Leveranciersovereenkomst

 • Lees deze overeenkomst goed door.
 • Teken deze overeenkomst.

Toelatings- en afwegingskader leveranciers zorg in natura Wijchen 2020

 • Lees dit kader goed door.

Tarievenoverzicht en bouwstenen zorg in natura Wijchen 2021

 • U vinkt op deze lijst aan welke zorg u gaat leveren (punt 6 uit de checklist Toelating Leverancier).

De productcodelijst voor Zorg in Natura 2021