Passend aanbod van zorg in natura

Verschillende zorgaanbieders zijn gecontracteerd voor het leveren van zorg in natura in de gemeente Wijchen. Samen zorgen ze voor een passend aanbod van Wmo- en Jeugdhulp. Deze aanbieders werken samen met de gemeente om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de hulpvragen van inwoners. Bijvoorbeeld door meer preventief en collectief aanbod te realiseren. Bekijk de lijst met gecontracteerde zorgaanbieders.

Aanbieders kunnen lokaal of regionaal gecontracteerd zijn, afhankelijk van het type zorg. Regionale contractering betekent dat afspraken gemaakt worden met het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB). Regionale contracten zijn onder andere jeugdzorg met verblijf, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-ggz (vanaf 1-1-2022) en een deel van de ambulante ondersteuning (vanaf 1-1-2022). Aanbieders met deze contracten voeren regionale contractgesprekken met het ROB. Voor meer informatie gaat u naar de website van het ROB

Voor vragen over lokale contractering kijk op onze pagina met veelgestelde vragen of bij onze contactinformatie.

Maatwerk met persoonsgebonden budget (PGB)

De gemeente Wijchen heeft een passend aanbod van Wmo- en Jeugdhulp gecontracteerd. Voor de meeste inwoners volstaat dit aanbod. Er zijn bijzondere situaties mogelijk waarin niet-gecontracteerde hulp het meest passend is. Dan is er sprake van maatwerk, en kan een persoonsgebonden budget (PGB) worden ingezet. Om te zorgen dat zorg dan van kwalitatief goed niveau is moet deze zorgaanbieder eerst worden toegelaten als PGB aanbieder. Toelating kan worden aangevraagd via de behandelend consulent van het Sociaal Wijkteam in die casus.