De gemeente Wijchen heeft een zo compleet mogelijk aanbod van welzijn en zorg gecontracteerd. Maar soms kan het zo zijn dat het aanbod echt niet bij de cliënt past. Dan kan de cliënt gebruik maken van een persoonsgebonden budget.

U kunt de documenten contractering PGB gefinancierde zorg op deze pagina downloaden. In deze documenten staat hoe u een verzoek tot toelating als PGB aanbieder doet. Ook de voorwaarden en regels kunt u daar vinden.

Wat moet ik doen?

Het verzoek, de stukken en de gevraagde verklaringen die nodig zijn stuurt u in één zending naar de contractmanager.

Stuur een email naar : contractenwmojeugd@wijchen.nl.

De stukken kunt u ook opsturen naar:

Gemeente Wijchen

t.a.v. het contractmanagement Wmo en jeugdhulp

Postbus 9000 6600 HA Wijchen.

Het gaat over de volgende documenten:

Toelatingskader leveranciers Pgb-zorg Wijchen 2021

  • Lees dit Toelatingskader goed door.
  • Vul bijlage 1 verzoek om toelating als leverancier van Pgb-gefinancierde zorg in.
  • Vul bijlage 2 Checklist Toelating leverancier Pgb-zorg in.
  • De documenten beschreven bij punt 5 tot en met 10 benoemd in de Checklist voegt u als bijlage toe.
  • Let op: het voorbeeld van het door leverancier te hanteren hulpverleningsplan dient geanonimiseerd ingevuld te zijn (punt 7 uit de Checklist).

Bouwstenen en tarieven PGB Wijchen 2021

  •  U vinkt op deze lijst aan welke zorg u gaat leveren (punt 6 uit de checklist).

Aanvraag niet compleet

Is uw aanvraag niet compleet? U krijgt dan een redelijke termijn om de aanvraag aan te vullen. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht. Lukt het u niet om binnen de termijn de aanvraag aan te vullen? Wij nemen de aanvraag dan niet in behandeling.

Toelating

Voldoet u aan alle eisen die staan in dit toelichtingskader? Dan laten wij u toe al leverancier van PGB-gefinancierde zorg. Voldoet u niet aan de eisen? Dan laten wij u niet toe. De klant krijgt geen PGB van het Sociaal Wijkteam.

De productcodelijst voor Persoons Gebonden Budget 2021