Lees pagina voor

Compliment of klacht

Graag horen wij wat uw ervaringen met het sociaal wijkteam zijn. Vindt u dat u goed geholpen bent? Of bent u juist niet tevreden? Hoe dan ook, met uw inbreng kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Tevreden?

Als u vindt dat u goed geholpen bent door het sociaal wijkteam, dan horen wij dat graag! Van de goede voorbeelden leren we juist wat u belangrijk vindt. Zo weten we wanneer we de juiste weg zijn ingeslagen. Kijk op de pagina met contactgegevens voor mogelijkheden om uw reactie te geven.

Ontevreden?

Voelt u zich niet goed behandeld of benadeeld door de wijkteam medewerker die u geholpen heeft? Dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator (Deze link gaat naar een externe website) van de gemeente Wijchen. Samen met u wordt dan bekeken of uw klacht op te lossen is.

Voor onafhankelijke ondersteuning bij een klacht kunt u gebruik maken van een vertrouwenspersoon.

Heeft u van de gemeente een beschikking ontvangen en bent u het niet eens met de toegekende hulp of ondersteuning? Dan kunt u formeel bezwaar maken tegen de beschikking. Meer informatie over bezwaar vindt u op de pagina bezwaar maken (Deze link gaat naar een externe website) op de website van de gemeente Wijchen.

Klacht over zorgaanbieder?

Heeft u een klacht over een zorgaanbieder? Dan kunt u uw klacht melden bij de aanbieder waar u een klacht over heeft. Klachten over jeugdzorg kunt u melden bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (Deze link gaat naar een externe website) (AKJ).