Lees pagina voor

Buurtbemiddeling: conflict met de buren

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt om buren weer bij elkaar te brengen. Goed opgeleide vrijwillige buurtbemiddelaars proberen ruziënde partijen weer met elkaar te laten praten. De buurtbemiddelaars helpen met dit gesprek. Zij geven geen oordeel. De buurtbemiddelaars, proberen ervoor te zorgen dat partijen zelf een oplossing vinden. Binnen drie maanden na het gesprek bellen de bemiddelaars beide buren nog eens op. Om te horen hoe het gaat.

Voor wie is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met de buren. Buren of wijkbewoners met een conflict of een probleem kunnen dat bij Buurtbemiddeling melden. Voorwaarde is dat de mensen vrijwillig deelnemen aan de bemiddeling.

Buurtbemiddeling inschakelen of heeft u vragen?

Meer informatie vindt u op de website van buurtbemiddeling Wijchen (Deze link gaat naar een externe website).