Lees pagina voor

Begeleiding

Is het draaiend houden van een huishouden of gezin te zwaar? Loopt het uit de hand? U kunt dan professionele begeleiding of ondersteuning vragen.

Begeleiding

Inwoners met een verstandelijke beperking, met een psychiatrische stoornis en dementerende ouderen hebben soms begeleiding nodig. Dat is de hulp die nodig is om te zorgen dat deze inwoners zo goed mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen. Zo kunnen ze zolang mogelijk thuis wonen.

Begeleiding kan persoonlijk of in een groep. Denk hierbij aan:

Soms is persoonlijke verzorging bijvoorbeeld bij het aankleden, eten, drinken en wassen ook mogelijk. Het gaat dan om situaties waarbij de persoonlijke verzorging onderdeel is van de begeleiding die u ontvangt. Heeft u alléén persoonlijke verzorging nodig? Neem dan contact op met de wijkverpleegkundige, thuiszorg, of uw huisarts. Deze zorg betaalt de zorgverzekering.