Lees pagina voor

Begeleiding

Meer informatie

Inwoners met een verstandelijke beperking, met een psychiatrische stoornis en dementerende ouderen hebben soms begeleiding nodig. Met begeleiding bedoelen wij de hulp die nodig is om de zelfredzaamheid van deze inwoners te vergroten of te behouden. Zo wordt verblijf in een instelling zo lang mogelijk uitgesteld en het voorkomt verwaarlozing.

Begeleiding kan in de vorm van individuele begeleiding of als begeleiding in groepsverband worden ingezet. Denk hierbij aan:

In enkele gevallen is persoonlijke verzorging (hulp bij het aankleden, eten, drinken, wassen, etc.) ook mogelijk. Het gaat dan om situaties waarbij de persoonlijke verzorging onderdeel is van de begeleiding die u ontvangt. Indien u alléén persoonlijke verzorging nodig heeft dan dient u zich te wenden tot de wijkverpleegkundige, thuiszorg, of uw huisarts. Deze zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.